NHS BNSSG ICB

Kulanka guddiga daryeelka isku-dhafan (ICB) - 1 Luulyo 2022

Kulanka furitaanka ee Guddiga ICB waxa la qabtay 1da Luulyo 2022.

Soo deji warqadaha kulanka guddiga ICB ee 1da Luulyo 2022