Kimler kişisel sağlık bütçesine sahip olabilir?

Aşağıdaki hizmetler için uygun olan bireyler Kişisel Sağlık Bütçesine (PHB) sahip olabilirler:

  • NHS Sürekli Sağlık Hizmeti
  • Çocuk ve Gençlerin Sürekli Bakımı
  • Bölüm 117 Bakım Sonrası
  • NHS Tekerlekli Sandalye Hizmetleri

Bir PHB ne için harcanabilir?

PHB'nin amacı, daha kişiselleştirilmiş bakım sağlamanın bir yoludur ve kişilerin bakımları üzerinde seçim, kontrol ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak için hizmet ve desteğin uyarlanması anlamına gelir. PHB'ler, kişilerin bakımlarıyla ilgili tartışmalara ve kararlara daha fazla dahil olmalarına yardımcı olmanın bir yoludur ve her yaştan, fiziksel veya zihinsel sağlık sorunları olan veya her ikisi birden olan Uygun Kişiler için uygun olabilir.

Kişisel sağlık bütçenizi yönetme

Kişisel sağlık bütçesi üç şekilde veya bunların bir kombinasyonu şeklinde yönetilebilir.

1. Nosyonel bütçe

ICB bütçeyi elinde tutmak ve PHB sahibi, temsilcisi ya da çocuklar söz konusu olduğunda aileleri ya da bakıcıları ile yapılan görüşmelerin sonucuna göre üzerinde mutabık kalınan bakım ve desteği düzenlemek ve güvence altına almak için kullanmaktan sorumludur.

2. Üçüncü taraf bütçesi

Hem PHB sahibinden hem de ICB'den bağımsız bir kuruluş (örneğin bağımsız bir kullanıcı vakfı veya gönüllü bir kuruluş) kişinin adına bütçeden sorumludur ve bütçeyi yönetir ve üzerinde mutabık kalınan PHB Bakım Planı doğrultusunda hizmet satın alarak desteği düzenler.

3. Sağlık hizmetleri için doğrudan ödeme

Paranın PHB sahibine veya temsilcisine veya çocuklar, aileler veya bakıcılar söz konusu olduğunda özel bir banka hesabına aktarıldığı ve kararlaştırılan bakım ve desteği satın alma sorumluluğunu üstlendiği durumlarda.

Bir PHB ile ilgileniyorum - ne yapmalıyım?

ICB'nin Kişisel Sağlık Bütçesi Politikası PHB'ler hakkında daha fazla bilgi içerir ve bir PHB oluşturma süreci hakkında daha fazla ayrıntı açıklamak için yararlı olabilir.

PHB politikası kapsamındaki hizmetlerden birine uygunsanız ve bir PHB almak istiyorsanız ya da bu konuda daha fazla görüşmek istiyorsanız, lütfen bu konuda NHS uzmanınızla konuşun. Yetişkin CHC, Çocuk ve Gençlerin Sürekli Bakımı ya da Bölüm 117 Sonradan Bakım hizmetlerinden yararlanan kişiler için bu kişi ilk etapta sizin vaka yöneticiniz olacaktır. NHS Tekerlekli Sandalye Hizmetleri için uygunsanız ve bir PHB seçeneğini araştırmak istiyorsanız lütfen ilk olarak aile hekiminizle konuşun.