Katılın

Entegre Bakım Kurulu'nun aldığı her kararın merkezinde sizin görüşleriniz yer almaktadır.

Bu sürece dahil olmanızı ve görüşlerinizi bize bildirmenizi kolaylaştırmak istiyoruz. Yerel halkın yerel sağlık hizmetlerine yönelik planlarımız hakkında ne düşündüğünü bize iletmesi için birçok farklı yöntem kullanıyoruz.

Bu geri bildirimleri, halka açık etkinlikler, anketler ve istişareler de dahil olmak üzere çeşitli katılım fırsatları aracılığıyla halktan topluyoruz.

Biz buna Hasta ve Halkın Katılımı (PPI) diyoruz.

Bu bölümdeki sayfalar: