Entegre Bakım Kurulu (ICB) nedir?

Entegre Bakım Kurulu, NHS'nin günlük işleyişinden sorumlu yeni kuruluştur. NHS Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire ICB, nüfus ihtiyaçlarını dikkate alır, hizmetlerin sağlanmasını düzenler ve NHS bütçesini yönetir.

Ulusal düzeyde, YSK'lar 1 Temmuz 2022 tarihinde yasal olarak kurulmuş ve Klinik Komisyon Grupları lağvedilmiştir.

YSK Organogramında yer alan bilgiler, YSK'da ortaya çıkan yapılar hakkında özet bilgi sağlamaktadır.

ICB Organogramını İndirin

Önceliklerimiz

Yeni yapılar altındaki ilk yıl gelişirken, bu acil öncelikler üzerinde çalışıyoruz:

  • Yaz boyunca Entegre Bakım Kurulu için kilit pozisyonlara alım yapmaya devam edeceğiz.
  • Entegre Bakım Stratejisi geliştirmek için 1 Temmuz - 25 Eylül tarihleri arasında yürütülecek yeni bir kamu katılım çalışması rehberliğinde birlikte çalışacağız.
  • Bu, daha derinlemesine toplum katılımı ve atölye çalışmalarının yanı sıra insanları neyin mutlu, sağlıklı ve iyi tuttuğunu araştıran tüm nüfusu kapsayan bir anketi içermektedir.

Hakkımızda bölümündeki diğer sayfalar: