Entegre Bakım Ortaklığımız (ICP)

ICP, yerel gönüllü sektör ve topluluk grupları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki ortakları bir araya getirir ve nüfusun sağlık, bakım ve refah ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik stratejiyi belirler.

Dönüşümlü olarak üç kurucu Sağlık ve Refah Kurulu başkanımız tarafından ortaklaşa yönetilmektedir.

Bu yılın başkanı, Bristol Sağlık ve Refah Kurulu Başkanı Meclis Üyesi Helen Holland'dır. Başkan Yardımcısı Jeff Farrar'dır.

Güney Gloucestershire Sağlık ve Refah Kurulu Başkanı Meclis Üyesi John O'Neill ve Kuzey Somerset Sağlık ve Refah Kurulu Başkanı Meclis Üyesi Jenna Ho Marris, Başkan Yardımcılarıdır.

ICP üyeliği, her ICS Ortaklığı kuruluşundan ve altı Yerel Ortaklığın her birinden temsilciler içerir. Üyelik ayrıca topluluk ve gönüllü sektör temsilcilerini ve Healthwatch'ı da içerecektir.

Toplantı tarihleri ​​ve belgeleri

Bu bölümdeki diğer sayfalar: