Nasıl karar veririz

Entegre Bakım Kurulu (ICB) NHS planlama ve tahsis kararlarından sorumludur. Sınırları dahilindeki NHS harcamaları ve performansı için NHS İngiltere'ye karşı sorumludur.

ICB, NHS harcamaları ve performansından doğrudan sorumlu olan bir Kurul tarafından yönetilmektedir.

Yönetim Kurulumuz Yönetim Kurulu toplantıları ve belgeleri

Entegre Bakım Ortaklığı, yerel gönüllü sektör ve toplum grupları da dahil olmak üzere çok çeşitli ortakları bir araya getirmekten ve nüfusun sağlık, bakım ve refah ihtiyaçlarını karşılamak için bir strateji belirlemekten sorumludur.

Entegre Bakım Sistemi İşlevleri ve Kararları Haritası

Hakkımızda bölümündeki diğer sayfalar: