Normalde Finanse Edilmeyen Müdahaleler (INNF)

Bireysel Finansman Talebinin (IFR) adını İstisnai Finansman Talebi (EFR) olarak değiştirme sürecinde olduğumuzu lütfen unutmayın. IFR veya EFR'ye yapılan herhangi bir atıf, Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire ICB tarafından rutin olarak finanse edilmeyen tedaviler için finansman arama sürecine atıfta bulunmak için anlaşılmalıdır.

Şu anda belgeleri ve içeriği ICB'ye geçişi yansıtacak şekilde güncelliyoruz. Bu nedenle CCG'ye yapılan bazı referansların geçici olarak kaldığını fark edebilirsiniz. Zamanla bunlar güncellenecektir.

Kullanın bu dizin İhtiyacınız olabilecek politikayı aramak için.