1. NHS Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire Entegre Bakım Kurulu (ICB) Yönetişim El Kitabı Giriş

Bu el kitabı, yönetim ekibini, üst düzey yöneticileri ve tüm personeli ICB yönetişim düzenlemelerini uygulamada desteklemek ve hastalar ile kamuoyuna düzenlemelerimiz hakkında bilgi vermek için temel yönetişim bilgilerine kolay erişim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu el kitabı, komite yönetişimi, daimi emirler ve mali politikalar, iş davranış standartları ve kurumsal yönetişimin diğer alanları hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır.

2. Anayasa

Entegre Bakım Sistemleri, birleştirilmiş hizmetleri planlamak ve sunmak ve bölgelerinde yaşayan ve çalışan insanların sağlığını iyileştirmek için bir araya gelen sağlık ve bakım kuruluşlarının ortaklıklarıdır. Dört amaca ulaşmak için vardırlar:

 • Nüfus sağlığı ve sağlık hizmetlerinde sonuçları iyileştirmek
 • Sonuçlar, deneyim ve erişimdeki eşitsizliklerle mücadele etmek
 • Üretkenliği ve paranın karşılığını artırın
 • NHS'nin daha geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik kalkınmayı desteklemesine yardımcı olun

Entegre Bakım Kurulları (ICB) Sağlık ve Bakım Yasası (2022) ile oluşturulmuştur. Her ICB'nin bir anayasaya sahip olması gerekmektedir. Yasa, anayasada kullanılacak gerekli içerik ve terimleri belirlemektedir.

Bristol, Kuzey Somerset ve Güney Gloucestershire ICB Anayasası

Toplantılar için izlenecek düzenlemeleri ve prosedürleri belirleyen Daimi Talimatlar anayasada yer almaktadır.

4. Ortak Üye ICB Kurulu Birinci Basamak Tıbbi Hizmetler Üyesini Ortak Aday Göstermeye Uygun Birinci Basamak Tıbbi Hizmetler Sağlayıcılarının Listesi

İndirme listesi

5. YSK Yönetim Kurulu Ortak Üyelerinin Ortak Aday Gösterilmesi, Değerlendirilmesi, Seçilmesi ve Atanması Süreci

NHS Trust ve Foundation Trust ve Yerel Yönetim Ortak Üyeleri için atama süreci aşağıdaki gibi olacaktır:

 • a) Ortak Adaylık:
  • Boş bir pozisyon ortaya çıktığında, anayasada (3.6.1) tanımlanan ve Yönetişim El Kitabında listelenen her uygun kuruluş 1 aday göstermeye davet edilecektir.
  • Uygun kuruluşlar kendi kuruluşlarından veya başka bir kuruluştan bireyleri aday gösterebilirler
  • Tüm uygun kurum/kuruluşlardan, aday gösterilen kişilerin tüm listesini birlikte aday göstermeyi kabul edip etmediklerini teyit etmeleri istenecektir. 5 iş günü içerisinde teyit edilmemesi halinde, bu durum kabul edilmiş sayılacaktır. Eğer kabul ederlerse, liste aşağıdaki b) adımına gönderilecektir. Kabul etmezlerse, aday gösterme süreci, öne sürülen adaylar üzerinde çoğunluk kabulüne ulaşılana kadar yeniden yürütülecektir.
 • b) c) kapsamında Başkanın onayına tabi olarak değerlendirme, seçim ve atama
  • Adayların tam listesi İcra Kurulu Başkanı tarafından oluşturulan bir panel tarafından değerlendirilecektir
  • Panel, adayların görevin gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirecek (adaylık süreci başlatılmadan önce yayınlanmıştır) ve adayların anayasada belirtilen gereklilikleri karşıladığını teyit edecektir (3.6.3 ve 3.6.4)
  • Birden fazla uygun adayın olması durumunda, panel atama için en uygun olanı seçecektir.
 • c) Başkanın onayı
  • Başkan, b) bendinde belirtilen en uygun adayın atanmasının onaylanıp onaylanmayacağına karar verecektir.

Birinci Basamak temsilcisi Ortak Üyeler için süreç aşağıdaki gibi olacaktır:

 • a) Ortak Adaylık:
  • Boş bir pozisyon ortaya çıktığında, anayasada (3.6.1) tanımlanan ve Yönetişim El Kitabında listelenen her uygun kuruluş 1 aday göstermeye davet edilecektir.
  • Bir bireyin adaylığı, diğer 10 uygun kuruluş tarafından desteklenmelidir.
  • Uygun kuruluşlar kendi kuruluşlarından veya başka bir kuruluştan bireyleri aday gösterebilirler
  • Tüm uygun kurum/kuruluşlardan, aday gösterilen kişilerin tüm listesini birlikte aday göstermeyi kabul edip etmediklerini teyit etmeleri istenecektir. 5 iş günü içerisinde teyit edilmemesi halinde, bu durum kabul edilmiş sayılacaktır. Eğer kabul ederlerse, liste aşağıdaki b) adımına gönderilecektir. Kabul etmezlerse, aday gösterme süreci, öne sürülen adaylar üzerinde çoğunluk kabulüne ulaşılana kadar yeniden yürütülecektir.
 • b) c) kapsamında Başkanın onayına tabi olarak değerlendirme, seçim ve atama
  • Adayların tam listesi İcra Kurulu Başkanı tarafından oluşturulan bir panel tarafından değerlendirilecektir
  • Panel, adayların görevin gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirecek (adaylık süreci başlatılmadan önce yayınlanmıştır) ve adayların anayasada belirtilen gereklilikleri karşıladığını teyit edecektir (3.6.3 ve 3.6.4)
  • Birden fazla uygun adayın olması durumunda, panel atama için en uygun olanı seçecektir.
 • c) Başkanın onayı
  • Başkan, b) bendinde belirtilen en uygun adayın atanmasının onaylanıp onaylanmayacağına karar verecektir.

6. Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire ICB Yönetişim El Kitabı

6.1 Yönetişim El Kitabı Giriş

Bu El Kitabı, sizi NHS Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire ICB'nin temel yönetişim düzenlemelerini açıklayan belgelere götürecek bir dizi web bağlantısıdır.

7. Rezervasyon ve Yetki Devri Planı (SoRD)

SoRD'u İndirin

8. Daimi Mali Talimatlar (SFI'lar)

Belgeyi Oku

9. İşlevler ve Kararlar Haritası

Haritayı görüntüle

10. Komite Görev Tanımları

1 Temmuz 2022 itibariyle, Denetim Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görev tanımları YSK Yönetim Kurulu tarafından açılış toplantısında kabul edilmiştir. Geri kalan Görev Tanımları YSK Yönetim Kurulu tarafından prensipte kabul edilmiştir ve ilk komite toplantılarının her birinde nihai olarak onaylanacaktır.