Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık

Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire ICB'de, yerel nüfusumuzun çeşitliliğine saygı duyan ve bunlara yanıt veren sağlık ve bakım hizmetlerini devreye almaya (tasarlamaya ve satın almaya) kararlıyız.

Hizmet verdiğimiz toplulukları doğru şekilde yansıtan, çeşitliliğe sahip bir iş gücünü cezbetmeye ve geliştirmeye aynı derecede kararlıyız.

Herkes için eşitlik ve adalet sağlamayı ve hiçbir temelde ayrımcılık yapmamayı hedefliyoruz.

Yasal sorumluluklarımız kanunda belirtilmiştir. Eşitlik Yasası 2010. Hizmetlerimizde ve çalışma ortamlarımızda eşitsizliklerin azaltılmasına ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için yerel halkla, hastalarla, hizmet sağlayıcılarla, personelle ve gönüllü kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Eşitlik, çeşitlilik ve katılım bölümündeki diğer sayfalar: