Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık

Bristol, North Somerset ve South Gloucestershire ICB olarak, yerel nüfusumuzun çeşitliliğine saygı duyan ve bu çeşitliliğe yanıt veren sağlık ve bakım hizmetlerini devreye almaya (tasarlamaya ve satın almaya) kararlıyız.
Aynı şekilde, hizmet verdiğimiz toplulukları doğru bir şekilde yansıtan çeşitliliğe sahip bir işgücünü cezbetmeye ve geliştirmeye de kararlıyız.

Herkes için eşitlik ve adalet sağlamayı ve hiçbir temelde ayrımcılık yapmamayı amaçlıyoruz.

Yasal sorumluluklarımız 2010 Eşitlik Yasasında belirtilmiştir. Eşitsizliklerin azaltılmasına yardımcı olmak ve hizmetlerimizde ve çalışma ortamlarımızda her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için yerel halk, hastalar, hizmet sağlayıcılar, personel ve gönüllü kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Bu bölümdeki sayfalar: