Mijëra kanë pikëpamje të përbashkëta për të ndihmuar zhvillimin e strategjisë së shëndetësisë dhe kujdesit

 

Më shumë se 3,000 njerëz kanë ndarë pikëpamjet e tyre për të mbështetur zhvillimin e një strategjie për Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire's Integrated Care System.

3,080 njerëz dhanë mbi 21,000 komente si pjesë e një procesi angazhimi 12-javor nëpërmjet 57 ngjarjeve të komunitetit, një sondazhi angazhimi dhe Panelit të Qytetarëve të ICB-së, duke ndarë atë që i mban ata të lumtur, të shëndetshëm dhe mirë.

Jeff Farrar, kryetar i Bordit të Integruar të Kujdesit të Sistemit, tha:

"Do të doja të falenderoja cilindo që mori kohë për të dhënë komentet e tij në këtë proces angazhimi.

"Ne jemi me të vërtetë të kënaqur që kaq shumë njerëz morën pjesë, duke na lejuar të dëgjojmë zërin e popullsisë vendase dhe të kuptojmë me të vërtetë se çfarë po na thonë.

"Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për zhvillimin e strategjisë sonë të shëndetit dhe kujdesit, pasi ajo duhet të bashkohet me dëshirat dhe nevojat e njerëzve vendas."

Këshilltari Mike Bell, Kryetar i Partneritetit të Integruar të Kujdesit, tha:

" Jam me të vërtetë i kënaqur që kaq shumë njerëz në të gjithë zonën tonë patën fjalën e tyre, duke na dhënë një vështrim të vërtetë mbi sfidat e përditshme me të cilat përballen dhe aspiratat e tyre për të ardhmen.

"Ne do të shohim të gjithë reagimet që kemi marrë dhe duke e përdorur këtë për të mbështetur zhvillimin e projekt-strategjisë sonë, të cilën shpresojmë ta ndajmë në pranverën e vitit të ardhshëm. Sistemet shëndetësore dhe të kujdesit nuk mund të zgjidhin çdo problem, por nëse duam të përpiqemi atëhere duhet të udhëhiqemi nga përparësitë e njerëzve dhe organizatave vendase."

Rezultatet e angazhimit tregojnë se njerëzit vendas e pranojnë se kanë shkallë të ndryshme ndikimi dhe kontrolli kur vjen puna te lumturia, shëndeti dhe mirëqeverisja.

Nga komentet e 'mendjes së lartë' të mbledhura në përgjigje të nëntë pyetjeve të lumturisë, shëndetit dhe mirëqenies në këtë sondazh, 60% e totalit janë faktorë që individët kanë më pak kontroll personal mbi dhe 40% janë faktorë kryesisht brenda kontrollit të tyre.

Faktorët kryesorë që janë brenda kontrollit të tyre dhe që njerëzit aspirojnë të arrijnë për rritjen e lumturisë, shëndetit dhe mirëqënies janë:

  • Një mënyrë jetese më e shëndetshme dhe më aktive – ushtrime të rritura, ushqim më të shëndetshëm, shëndet të përmirësuar mendor dhe mirëqenie dhe qasje më të madhe në natyrë. Për disa është problem edhe përballueshmëria e arritjes së këtyre synimeve.
  • Më shumë kohë me miqtë dhe familjen, së bashku me më shumë kontakt social – marrëdhënie më të shëndetshme, duke qenë më mbështetës ndaj njëri-tjetrit, duke shmangur vetminë.
  • Të angazhohesh dhe të mbështetesh në komunitetin lokal dhe të jesh vullnetar.
  • Duke u përpjekur për një ekuilibër më të mirë të jetës së punës (faktorët si brenda dhe jashtë kontrollit të tyre).

Të gjitha përfundimet nga ushtrimi i angazhimit publik mund të gjenden në një faqe interneti të dedikuar në bnssg.icb.nhs.uk/haveyoursay

Kjo faqe përfshin rezultatet e kryeartikullit, një version të përmbledhur të gjetjeve në gjuhët alternative, gjuhën britanike të shenjave dhe formatet Easy Read .

Ka gjithashtu video që kapin njerëz nga komuniteti, duke ndarë pikëpamjet e tyre, si dhe një Vlerësim të Nevojave Shëndetësore për zonën tonë, e cila – së bashku me stërvitjen Have Your Say – do të luajë një rol të madh në formimin e strategjisë së Sistemit të Integruar të Kujdesit .

Organizatat lokale të shëndetësisë dhe kujdesit do të vazhdojnë të angazhohen me komunitetet lokale dhe do të ofrojnë mundësi të mëtejshme për të dëgjuar më shumë ndërsa strategjia zhvillohet.

Nëse keni pyetje apo komente rreth këtij angazhimi ose strategjisë së ardhshme të Sistemit të Integruar të Kujdesit, ju lutemi kontaktoni bnssg.engagement@nhs.net.

Mësoni më shumë rreth komenteve të fejesës në bnssg.icb.nhs.uk/haveyoursay