Sondazhe dhe konsultime

Ne jemi të përkushtuar që njerëzit të përfshihen në zemër të punës dhe vendimmarrjes sonë.

Reagimet nga ngjarjet publike, anketat, pyetësorët dhe konsultimet na ndihmojnë të vlerësojmë në mënyrë efektive shërbimet shëndetësore lokale dhe të hartojmë shërbimet më të mira.

Më poshtë mund të gjeni konsultimet dhe sondazhet e fundit.

Thoni fjalën tuaj

Çfarë ju mban të lumtur, të shëndetshëm dhe të mirë? Ky ushtrim i gjerë i angazhimit publik do të formësojë prioritetet për shëndetin dhe kujdesin në vitet në vijim.

Statusi: Mbyllur
Hapur:  01 korrik 2022
Mbyllur:  25 shtator 2022
Thoni fjalën tuaj

Healthy Weston – Faza 2 (2022)

Healthy Weston po vazhdon të punojë me Spitalin e Përgjithshëm Weston për të siguruar që ai të jetë një zemër e lulëzuar e komunitetit.

Statusi: Mbyllur
Mbyllur:  14 gusht 2022
Healthy Weston – Faza 2 (2022)