Sondazhe dhe konsultime

Jemi të përkushtuar ndaj njerëzve që përfshihen në zemër të punës dhe të marrjes së vendimeve.

Feedback-u nga ngjarjet publike, sondazhet, pyetësorët dhe konsultimet na ndihmojnë të vlerësojmë në mënyrë efektive shërbimet shëndetësore lokale dhe të hartojmë shërbimet më të mira.

Më poshtë mund të gjeni konsultime dhe sondazhe të kohëve të fundit.

Thuaje.

Çfarë të mban të lumtur, të shëndetshëm dhe mirë? Ky ushtrim me spektër të gjerë i angazhimit publik do t'u japë formë përparësive për shëndetin dhe kujdesin në vitet që do të pasojnë.

Gjendja: Mbyllur
Hapur:  01 korrik 2022
Mbyllur:  25 shtator 2022
Thuaje.

Weston i shëndetshëm - Faza 2 (2022)

Healthy Weston po vazhdon të punojë me Spitalin e Përgjithshëm Weston për të siguruar që është një zemër e lulëzuar e komunitetit.

Gjendja: Mbyllur
Mbyllur:  14 gusht 2022
Weston i shëndetshëm - Faza 2 (2022)