Perfshihesh

Pikëpamjet tuaja janë në qendër të çdo vendimi që merr Bordi i Kujdesit të Integruar.

Ne duam t'jua bëjmë të lehtë përfshirjen dhe të na jepni pikëpamjet tuaja. Ne përdorim shumë mënyra të ndryshme që njerëzit vendas të na thonë se çfarë mendoni për planet tona për shërbimet shëndetësore lokale.

Ne mbledhim këtë reagim nga publiku përmes mundësive të ndryshme të angazhimit, duke përfshirë ngjarje publike, pyetësorë dhe konsultime.

Ne e quajmë këtë Përfshirje të Pacientit dhe Publikut (PPI).

Faqet në këtë seksion: