Përfshihu

Pikëpamjet tuaja janë në qendër të çdo vendimi që merr Bordi i Integruar i Kujdesit.

Ne duam ta bëjmë të lehtë për ju që të përfshiheni dhe të na jepni pikëpamjet tuaja. Ne përdorim shumë mënyra të ndryshme për njerëzit lokalë për të na treguar se çfarë mendoni rreth planeve tona për shërbimet shëndetësore lokale.

Ne e mbledhim këtë feedback nga publiku nëpërmjet mundësive të ndryshme të angazhimit, duke përfshirë ngjarje publike, pyetësorë dhe konsultime.

Ne e quajmë këtë përfshirje të pacientit dhe publikut (PPI).

Faqet në këtë seksion: