Na kontaktoni

Shërbimet e klientëve

Ne jemi të angazhuar për të siguruar që shërbimet në zonën lokale të përmbushin dhe tejkalojnë shpresat e popullsisë sonë. Feedback-u juaj është pra shumë i rëndësishëm dhe ne ju inkurajojmë fort që të ndani përvojën tuaj me ne në mënyrë që ta përdorim atë për të ndihmuar në mirëmbajtjen, përmirësimin ose nëse është e nevojshme, të ndryshoni shërbimet që ne ngarkojmë.

Nëse keni një kompliment, shqetësim, ankesë ose thjesht do të dëshironit disa këshilla falas dhe konfidenciale në lidhje me një shërbim shëndetësor që keni marrë, ju lutemi kontaktoni Ekipin e Shërbimeve të Klientit që do të jetë i lumtur t'ju ndihmojë.

Ekipi mund të kontaktohet duke plotësuar formularin tonë të kontaktit online, ose duke përdorur detajet e mëposhtme të kontaktit:

Tel: 0117 900 2655 ose 0800 073 0907 (freephone)

Email: bnssg.customerservice@nhs.net

Shkruaj tek:
Ekipi i Shërbimeve të Klientëve
NHS Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire ICB
360 Bristol - Tre Gjashtë Zero
Rruga Marlborough
Bristol
BS1 3NX

Duke bërë një ankesë

Për këshilla dhe udhëzime të arritshme se si të bëni një ankesë, duke përfshirë ankesat në lidhje me shërbimet e kujdesit parësor, ju lutemi shikoni faqen tonë Making a Complaint.

Çështje mediash

Gazetarët që dëshirojnë të kontaktojnë ekipin tonë të mediave duhet të telefonojnë në 0300 123 4476 ose në email bnssg.communications@nhs.net. Për përgjigje më urgjente jashtë orarit normal të zyrës, ju lutem telefononi në 0300 123 4476.

Ju lutem vini re se ky numër është vetëm për pyetje në media.

Kërkesa për lirinë e informacionit

Ligji i Lirisë së Informacionit (FOI) i jep kujtdo të drejtën për të kërkuar qasje në të gjitha llojet e informacioneve të regjistruara të mbajtura nga autoritetet publike, të tilla si NHS Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire Integrated Care Board.

Qëllimi i Aktit është të nxisë hapje më të madhe dhe të ndihmojë në informimin e njerëzve se si autoritetet publike marrin vendimet e tyre operacionale, dhe si përdoren paratë publike.

Të gjitha kërkesat për informacion duhet të bëhen me shkrim, duke deklaruar qartë emrin dhe adresën tuaj dhe çfarë informacioni do të dëshironit. Plotësoni formularin tonë të kontaktit online ose dërgoni kërkesën tuaj tek Administratori i FOI në adresën e mësipërme. Ose mund të dërgoni email bnssg.foi@nhs.net

Ne do të pranojmë kërkesën tuaj brenda tre ditëve pune dhe ju mund të prisni të merrni një përgjigje brenda 20 ditëve pune.

Kërkesa për hyrjen e subjektit

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave ju jep të drejtën për të marrë një kopje të informacionit që NHS Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire Integrated Care Board mban rreth jush dhe arsyen pse.

Nëse dëshironi të merrni një kopje të informacionit që mbajmë rreth jush kërkesa juaj duhet të bëhet me shkrim me anë të postës në adresën e mësipërme ose email: bnssg.foi@nhs.net

Kur bëni kërkesën tuaj, ju lutemi të përfshini detajet e mëposhtme:

  • emrin, adresën dhe kodin tuaj postar
  • çdo numër referimesh të rastit përkatës
  • llojin e informacionit ose dokumenteve që dëshironi të shikoni duke përfshirë çdo datë përkatëse, dhe çdo preferencë që keni për mënyrën se si do të donit që ne t'ju dërgonim informacionin (për shembull, kopje e vështirë, printim i madh ose me e-mail)
  • një formë e ID- së: Pasaportë, Leje Drejtimi ose Certifikatë Lindjeje (nëse jeni duke kërkuar të dhëna në emër të dikujt tjetër të veçantë ID do të kërkohet dhe ne do ta konfirmojmë këtë me ju).

Na kontaktoni

Na kontaktoni

Seksioni

Seksioni

Seksioni

Seksioni

Kërkohet për kërkesat e lirisë së informacionit dhe qasjes së subjektit.
Kërkohet për kërkesat e lirisë së informacionit dhe qasjes së subjektit.
Kërkohet për ankesat lidhur me praktikat e GP

Seksioni

Madhësia maksimale e skedarit: 268.44MB