Çfarë është Bordi i Integruar i Kujdesit (ICB)?

Bordi i Integruar i Kujdesit është organizata e re përgjegjëse për drejtimin e përditshëm të NHS. NHS Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire ICB merr parasysh nevojat e popullsisë, rregullon për ofrimin e shërbimeve dhe menaxhon buxhetin NHS.

Në vend, ICB-të u krijuan ligjërisht më 1 korrik 2022 dhe Grupet Klinike të Komisionit u shfuqizuan.

Informacioni në Organogramin e ICB jep një informacion të përmbledhur në lidhje me strukturat në zhvillim në ICB.

Shkarko Organogramin ICB

Përparësitë tona

Ndërsa viti i parë nën strukturat e reja zhvillohet, ne po punojmë për këto përparësi të menjëhershme:

  • Ne do të vazhdojmë rekrutimin në postet kryesore për Bordin e Kujdesit të Integruar gjatë verës.
  • Ne do të punojmë së bashku për të zhvilluar një Strategji të Integruar të Kujdesit, të udhëhequr nga një stërvitje e re e angazhimit publik, e drejtuar nga 1 korriku – 25 shtator
  • Kjo përfshin një sondazh të të gjithë popullsisë që eksploron se çfarë i mban njerëzit të lumtur, të shëndetshëm dhe mirë, së bashku me angazhimin më të thellë të komunitetit dhe uorkshopet.

Faqe të tjera në seksionin About us: