Partneriteti ynë i Integruar i Kujdesit (ICP)

ICP bashkon një gamë të gjerë partnerësh – duke përfshirë nga sektori lokal vullnetar dhe grupet e komunitetit – dhe përcakton strategjinë për të përmbushur nevojat e popullatës për shëndetin, kujdesin dhe mirëqenien.

Ai drejtohet bashkërisht nga tre kryetarët tanë të Bordit të Shëndetit dhe Mirëqenies, me rotacion.

Kryesuesja për këtë vit është Këshilltarja Helen Holland, Kryetare e Bordit të Shëndetit dhe Mirëqenies për Bristol. Zëvendëskryetari është Jeff Farrar.

Këshilltari John O'Neill, Kryetar i Bordit të Shëndetit dhe Mirëqenies për South Gloucestershire dhe këshilltarja Jenna Ho Marris, Kryetare e Bordit të Shëndetit dhe Mirëqenies për North Somerset janë Zëvendëskryetarë.

Anëtarësia e ICP-së përfshin përfaqësues nga çdo organizatë e Partneritetit ICS dhe secili nga gjashtë Partneritetet Lokale. Anëtarësimi do të përfshijë gjithashtu përfaqësues të komunitetit dhe sektorit vullnetar dhe Healthwatch.

Datat dhe dokumentet e takimeve

Faqe të tjera në këtë seksion: