Si marrim vendime

Bordi i Integruar i Kujdesit të Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire (ICB) është përgjegjës për planifikimin dhe caktimin e vendimeve të NHS. Ai i përgjigjet NHS Anglisë për shpenzimet dhe performancën e NHS brenda kufijve të saj.

ICB-ja jonë drejtohet nga një Bordi e cila është drejtpërdrejt përgjegjëse për shpenzimet dhe performancën e NHS.

Bordi ynë Mbledhjet dhe dokumentet e bordit

Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire Partneriteti i Integruar i Kujdesit është përgjegjës për bashkimin e një game të gjerë partnerësh – duke përfshirë nga sektori vullnetar lokal dhe grupet e komunitetit – dhe vendosjen e një strategjie për të përmbushur nevojat e popullatës për shëndetin, kujdesin dhe mirëqenien.

Harta e Funksioneve dhe Vendimeve të Sistemit të Integruar të Kujdesit

Faqet e tjera në seksionin Rreth nesh: