Barazia, diversiteti dhe përfshirja

Në Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire ICB, ne jemi të përkushtuar të vëmë në punë (dizajnim dhe blejmë) shërbime shëndetësore dhe të kujdesit që respektojnë dhe i përgjigjen diversitetit të popullatës sonë lokale.

Ne jemi po aq të përkushtuar për të tërhequr dhe zhvilluar një fuqi punëtore të larmishme që pasqyron siç duhet komunitetet të cilave u shërbejmë.

Ne synojmë të sigurojmë barazi dhe drejtësi për të gjithë dhe të mos diskriminojmë mbi asnjë bazë.

Përgjegjësitë tona ligjore janë të përcaktuara në Akti i Barazisë 2010. Ne punojmë ngushtë me njerëzit vendas, pacientët, ofruesit, stafin dhe organizatat vullnetare për të ndihmuar në uljen e pabarazive dhe eliminimin e çdo diskriminimi brenda shërbimeve dhe mjediseve tona të punës.

Faqe të tjera në seksionin Barazia, diversiteti dhe përfshirja: