Barazia, diversiteti dhe përfshirja

Në Bristol, North Somerset dhe South Gloucestershire ICB, ne jemi të angazhuar për komisionimin (projektimin dhe blerjen) e shërbimeve shëndetësore dhe të kujdesit që respektojnë dhe përgjigjen ndaj diversitetit të popullsisë sonë lokale.
Ne jemi po aq të angazhuar për të tërhequr dhe zhvilluar një forcë punëtore të ndryshme që pasqyron siç duhet komunitetet që u shërbejmë.

Ne synojmë të sigurojmë barazi dhe drejtësi për të gjithë dhe të mos diskriminojmë mbi asnjë bazë.

Përgjegjësitë tona ligjore janë përcaktuar në Aktin e Barazisë 2010. Ne punojmë ngushtë me njerëzit lokalë, pacientët, ofruesit, stafin dhe organizatat vullnetare për të ndihmuar reduktimin e pabarazive dhe për të eleminuar çdo diskriminim brenda shërbimeve tona dhe mjediseve të punës.

Faqet në këtë seksion: