NHS BNSSG ICB

Daryeelayaasha

Daryeellayaashu waxay bixiyaan taageero aan mushahar lahayn qoyska ama saaxiibada kuwaas oo aan maareyn karin caawimo la'aantooda.

Halkan waxa aad ka heli kartaa la-talin daryeelayaasha iyo macluumaadka ku saabsan taageerada deegaanka ee ay bixiyaan maamulada deegaanka, Guddiga Daryeelka Isku-dhafka ah (ICB) iyo kooxaha iskaa wax u qabso ee deegaanka oo dhammaantood wada shaqeeya.

Waa maxay daryeele?

Daryeele waa qof siiya taageero aan mushahar lahayn qoyska ama saaxiibada kuwaas oo aan maareyn karin caawimadan la'aanteed jirro, itaaldarro, caafimaad darro maskaxeed ama dhibaato si xun u isticmaalka muqaadaraadka.

In laguu aqoonsado daryeele waa muhiim sababtoo ah waxay kaa caawin kartaa inaad hesho taageerada dheeraadka ah ee aad u baahan tahay. Looma baahna inaad keligaa halganto.

Daryeeluhu waxa uu noqon karaa:

  • qof weyn oo daryeela qaraabo leh xaalad waqti dheer sida waallida
  • Daryeele da'yar (kayar 18) oo daryeesha xubin qoyska ka mid ah door caadiyan laga filayo qof weyn
  • ama daryeele waalid ilmo naafada ah.

Waxaa laga yaabaa inaad isku dheelitirto doorkaaga daryeel shaqo, dugsi ama korin ilmo, daryeelka aad bixisona way ku kala duwanaan doontaa dabeecadeeda iyo qaddarkeeda. Qofka aad daryeesho waxaa laga yaabaa inuu yahay xubin qoys ama saaxiib, waxaana laga yaabaa inay kula noolaadaan ama aysan kula noolaan.

Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto inaad hesho gunnada daryeelaha, ama lacag-bixin toos ah oo adeeg ah oo kaa caawinaysa inaad maamusho doorkaaga, iyada oo aanay taasi saamaynaynin xaaladdaada daryeele.

Haddii aad u shaqeysid daryeele, ama aad u shaqeyso hay'ad tabaruc ah oo aan mushahar lahayn, xaq uma lihid taageerada daryeelayaasha.

Sida loo helo taageerada

U sheeg GP-gaaga

Waxay diiwaangelin doonaan inaad daryeesho qof waxayna ku siinayaan taageero iyo talo, iyo balamo dabacsanaan badan. Sababtoo ah daryeelka dadka kale waxay noqon kartaa mid adag, xusuusnow inaad ka hadasho baahiyahaaga caafimaad iyo niyadeed. Waxaa laga yaabaa inaad u qalanto jabka hargabka ama jeegareynta caafimaadka, laakiin haddii aadan ku jirin diiwaanka daryeelayaashooda ma bixin karaan adeegyadan.

Helitaanka caawimo iyo ku xidhnaanta

Daryeelayaasha bixiya daryeelka si joogto ah oo la taaban karo waxay xaq sharci u leeyihiin qiimaynta baahiyahooda. Waa fursad aad kaga hadasho oo aad ku aqoonsato caawimada aad u baahan tahay si aad isugu dheelitirto daryeelka iyo baahiyahaaga. Tan waxa ku jiri kara fasax gaaban, ku biirista jimicsiga ama qaadashada hiwaayadda, ama helitaanka qalab ama adeeg daryeel fududaynaya.

Soo ogow haddii aad u qalanto qiimaynta baahiyahaaga daryeele ahaan adigoo la xidhiidhaya:

Kaadhka Degdegga ah ee Daryeelayaasha

Kaarka Degdegga ah ee Daryeelayaasha waxa kale oo diyaar u ah dadka daryeela dadka waaweyn iyo carruurta. Waa adeeg bilaash ah oo siin kara ilaa 72 saacadood oo taageero degdeg ah qofka la daryeelo haddii ay dhacdo in daryeelahoodu uu galo shil ama xaalad degdeg ah.

Daryeelayaashu waxay sitaan kaar muujinaya magacooda iyo nambar aqoonsi oo gaar ah. Haddii ay shil galaan ama ay si xun u bukoon yihiin, qof kasta oo hela wuxuu wici karaa lambarka taleefoonka degdegga ah ee ku yaal kaadhka hore. Kooxda jawaabta degdega ah ayaa markaas ka falcelin doonta si ay u hubiyaan in qofka la daryeelo uu sii helayo daryeelka ay u baahan yihiin.

Iska diiwaan geli Kaadhka Degdegga ah ee Daryeelayaasha gudaha:

Haddii aad tahay daryeele yar, la hadal macalinkaaga ama kalkaalisada dugsiga. Waxay awoodi doonaan inay kuu gudbiyaan qiimeyn.

La wadaag macluumaadka xirfadlayaasha caafimaadka iyo daryeelka bulshada

Haddii qofka aad daryeesho uu ku jiro isbitaalka, u sheeg shaqaalaha in aad tahay daryeelahooda oo la wadaag macluumaadka ku saabsan qofka aad daryeesho. Shaqaalaha isku xidha ayaa kaa caawin kara inay ku taageeraan muddada ay isbitaalka joogaan.

Haddii aad cusbitaal u aadayso qof waallida qaba, ka raadi caawimo dheeraad ah Bulshada Alzheimers .

La xidhiidh ururada taageerada

Helitaanka macluumaadka, taageerada dhaqaale iyo nasashada daryeelka ayaa kaa caawinaya inaad maareyso saameynta daryeelka noloshaada. Si aad wax badan uga ogaato, fadlan la xidhiidh ururada soo socda:

Arrimaha sharciga

Haddii aad tahay daryeele, waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad noqoto ku xigeen maxkamad ay magacawday ama aad samaysato awood qareen oo waarta.

Ku-xigeenku waa qof ay magacawday Maxkamadda Ilaalintu. Waxaad go'aamo u gaartaa qof aan iskii u awoodin inuu sidaas sameeyo ilaa uu midkood dhinto ama uu awoodi karo inuu iskii u go'aansado mar kale.

Awoodda qareenka waa dukumeenti sharci ah oo kuu ogolaanaya adiga ('deeq-bixiye') inaad magacowdo dad (loo yaqaan ' qareenno') si ay go'aannada ugu qaataan magacaaga.

Care UK waxay haysaa macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan noqoshada ku xigeen iyo samaynta awood qareenimo oo waarta .