NHS BNSSG ICB

Kulanka guddiga daryeelka isku-dhafan (ICB) - 1 Disembar 2022

Xubnaha dadwaynaha waxa lagu soo dhawaynayaa inay ka soo qayb galaan Bristol, North Somerset iyo South Gloucestershire Kulamada Guddida ICB. Kulanka Guddiga ICB ee Diisambar waxa lagu qaban doonaa onlayn laga bilaabo 12.15pm, fadlan iimayl u dir bnssg.corporate@nhs.net haddii aad jeclaan lahayd inaad ka soo qaybgasho.

Duubista kulanka

 

Guddiga ICB waxay kulmaan Khamiista ugu horreysa bil kasta. Marka la helo, faahfaahinta shirarka oo ay ku jiraan goobaha, waqtiyada iyo waraaqaha ayaa lagu daabici doonaa mareegaha ICB.

Xubnaha dadweynaha waa lagu soo dhawaynayaa inay ka soo qaybgalaan shirarka guddiga ICB oo ay dhegaystaan doodaha oo ay ilaaliyaan habka go'aan qaadashada. Waxaa muhiim ah in la ogaado in inkasta oo shirarka guddiga ICB lagu qabto meel fagaare ah, aysan ahayn 'shirar dadweyne' ilaa hadda xubnaha dadweynuhu aysan wax ku biirin karin doodda, si kastaba ha ahaatee waa lagu soo dhaweynayaa inaad ka soo qaybgasho oo aad eegto.

Su'aalo

Xubnaha dadweynuhu waxay heli doonaan fursad ay ku waydiiyaan su'aalo inta lagu jiro wakhtiga ajandaha loo qoondeeyey, si kastaba ha ahaatee guddiga ICB kaliya waxay awoodi doonaan inay bixiyaan jawaabo buuxa su'aalaha la soo gudbiyay ka hor kulanka. Xiriirinta hoose ayaa ku siinaysa macluumaad dheeraad ah.

Sida loo weydiiyo su'aal kulan

Su'aaluhu waa inay kooban yihiin oo waa inay la xidhiidhaan qodobada ajandaha shirka waana inay ICB hesho ugu dambayn 3 maalmood oo shaqo ka hor kulanka. Fadlan ha soo qaadin arrimo shaqsi iyo mid gaar ah maadaama aanan awoodin inaan ka jawaabno madal fagaare ah.

Fadlan su'aalaha u soo dir Kooxdayada Adeegyada Macaamiisha

Waraaqaha kulanka

00 - Ajendaha AM ICB Board Diseembar 2022

00 - Ajendaha Guddiga ICB Diseembar 2022

02 – Baaqa ICB ee Diiwangelinta Dulsaarka Dec 22

03 - Qabyo Qoraalka Guddiga ICB 06.10.22.pdf

04 - Diiwaanka Waxqabadka Guddiga ICB - Dib loo eegay Oktoobar 2022

05 – Kulanka Dadweynaha ee Xog-warraneedka Madaxa Fulinta – Guddiga ICB Dec 22

06.1 - Xeerarka Guddiga Caafimaadka - Guddiga ICB Dec 22

06.2 - NHS England iyo Qaabdhismeedka Hagaajinta - Guddiga ICB Dec 22

06.3 - Qabyo Qoraalka BNSSG Go'aanka Qaabdhismeedka - Guddiga ICB Dec 22

06.4 - Ergada Go'aaminta Kharashaadka Jiilaalka - Guddiga ICB Dec 22

07.1 - Natiijooyinka, Guddiga Waxqabadka iyo Tayada - Guddiga ICB Dec 22

Ogeysiiska kulanka kadib - 16ka Maarso 2023

ICB waxaa la ogeysiiyay in lifaaqa Warbixinta Tayada iyo Waxqabadka Bisha 6-da aan lagu darin waraaqaha kulanka Guddiga ICB. Lifaaqan laguma faafin xubnaha ama laguma daabicin bogga internetka. Lifaaqan waxay ahayd in lagu daro qayb ka mid ah waraaqaha oo sidaas awgeed hoos ayaa loo daabacay si dib-u-eegis ah.

Liiska Sugitaanka Falanqaynta Sinnaan La'aanta - Noofambar 22

07.2 - Guddiga Dadweynaha - Guddiga ICB Dec 22

07.3 - Maaliyadda, Guryaha iyo Guddiga Dijital ah - Guddiga ICB Dec 22

07.4 - Guddiga Daryeelka aasaasiga ah - Guddiga ICB Dec 22

07.5 - Guddiga Hantidhawrka iyo Khatarta - Guddiga ICB Dec 22