BNSSG BNSSG ICB

Explorarea unei abordări noi pentru reducerea inegalităților în materie de sănătate în rândul persoanelor care consumă droguri. Înțelegerea acceptabilității, a aspectelor practice și a barierelor care stau în calea introducerii unei verificări a stării de sănătate la nivelul farmaciei comunitare pentru persoanele care consumă droguri (probabil cu vârsta de peste 40 de ani).

Cadrul de referință va fi utilizat pentru implicarea publicului și a pacienților, pentru implicarea comisarilor, pentru grupuri de discuții și interviuri cu părțile interesate și pentru crearea de rețele cu colegii din domeniul clinic.

Finanțare

Finanțarea BNSSG ICB Research Capability Funding.

Cine conduce această cercetare?

Această cercetare este condusă de Dr. Jennifer Scott, conferențiar principal în domeniul asistenței medicale primare (farmacist) la Centrul pentru asistență medicală primară academică, Bristol Medical School.

Informații suplimentare:

Pentru mai multe informații sau pentru a vă implica în acest proiect, vă rugăm să contactați bnssg.research@nhs.net.