BNSSG BNSSG ICB

Egalitate, diversitate și incluziune

La Bristol, North Somerset și South Gloucestershire ICB, ne-am angajat să comandăm (proiectăm și cumpărăm) servicii de sănătate și de îngrijire care să respecte și să răspundă diversității populației noastre locale.
Ne-am angajat în egală măsură să atragem și să dezvoltăm o forță de muncă diversă care să reflecte în mod corespunzător comunitățile pe care le deservim.

Scopul nostru este de a oferi egalitate și corectitudine pentru toți și de a nu discrimina pe nicio bază.

Responsabilitățile noastre legale sunt prevăzute în Legea privind egalitatea din 2010. Colaborăm îndeaproape cu populația locală, pacienții, furnizorii, personalul și organizațiile de voluntariat pentru a contribui la reducerea inegalităților și pentru a elimina orice discriminare în cadrul serviciilor și al mediilor noastre de lucru.

Pagini în această secțiune: