زه باید د NHS کوم خدمت وکاروم؟

زموږ په سیمه کې د روغتیایی خدماتو په اړه معلومات او په ګړندۍ توګه د سم پاملرنې ترلاسه کولو څرنګوالي په اړه مشورې.

خپل نږدې روغتیایی خدمات ومومئ

زموږ د ناروغ احساس کوئ او روغتیایی مشورې ته اړتیا لرئ؟ پاڼی په څو ژبو کې د ډاونلوډ لپاره شتون لري. دا معلومات لري چې تاسو سره مرسته وکړي کله چې تاسو د ناروغ احساس کوئ او مشورې ته اړتیا لرئ چې کوم خدمت ستاسو لپاره مناسب دی.