Radny Mike Bell

Radny Mike Bell jest przywódcą grupy Liberalnych Demokratów i zastępcą przewodniczącego Rady North Somerset. Jest radnym North Somerset w okręgu Weston-super-Mare Central, wybranym po raz pierwszy w 2011 r. i ponownie wybranym w 2015 i 2019 r. W 2019 roku Mike został także wybrany do Rady Miejskiej Weston-super-Mare, reprezentując Central Okręg.

Mike jest obecnie członkiem wykonawczym ds. opieki społecznej i zdrowia dorosłych w Radzie North Somerset.

Mike jest także członkiem Zarządu Samorządowego Stowarzyszenia Kultury, Turystyki i Sportu. Pracuje w Królewskim Narodowym Instytucie Osób Niewidomych, jest żonaty i ma dwójkę dzieci.

Zdjęcie profilowe Mike'a Bella