Dołącz do zespołu

Twoje poglądy są podstawą każdej decyzji podejmowanej przez Radę Opieki Zintegrowanej.

Chcemy ułatwić Ci zaangażowanie się i wyrażenie swojej opinii. Używamy wielu różnych sposobów, aby lokalni mieszkańcy mogli nam powiedzieć, co sądzisz o naszych planach dotyczących lokalnej opieki zdrowotnej.

Zbieramy te opinie od społeczeństwa poprzez różne możliwości zaangażowania, w tym wydarzenia publiczne, kwestionariusze i konsultacje.

Nazywamy to zaangażowaniem pacjentów i społeczeństwa (PPI).

Strony w tej sekcji: