Nasz lokalny Zintegrowany System Opieki (ICS)

Zdolność ludzi do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia zależy od wielu czynników, w tym od kontaktów społecznych, zatrudnienia, warunków mieszkaniowych i edukacji. Aby rzeczywiście zmienić życie ludzi, usługi zdrowotne i opiekuńcze muszą odzwierciedlać znaczenie tych szerszych czynników i rolę, jaką odgrywają one w naszym zdrowiu i samopoczuciu.

Zintegrowane systemy opieki mają na celu zapewnienie połączenia usług zdrowotnych i opiekuńczych wokół indywidualnych potrzeb - przełamując granice między usługami w zakresie zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego i opieki społecznej.

Nasz ICS obsługuje obszary Bristolu, North Somerset i South Gloucestershire. Składa się z 10 organizacji partnerskich, w tym trzech władz lokalnych na naszym terenie, NHS Trusts, nowego Integrated Care Board oraz dostawców usług komunalnych i General Practice. Jest ono również znane jako Healthier Together Partnership.

Odwiedź stronę internetową Healthier Together

Ustawa o zdrowiu i opiece sformalizowała nowe ustalenia, aby ICS stały się podmiotami ustawowymi od 1 lipca 2022 r.

To posunięcie daje nam możliwość wykorzystania dotychczasowych sukcesów naszego Partnerstwa i przyspieszenia postępu w imieniu ludzi i społeczności, którym służymy. Razem będziemy pracować nad poprawą zdrowia i samopoczucia, zmniejszeniem nierówności i zapewnieniem zintegrowanych usług dla miliona osób mieszkających w Bristolu, North Somerset i South Gloucestershire.

Nasza strategia zintegrowanego systemu opieki

ICS składa się z Integrated Care Partnership, Integrated Care Board oraz sześciu Locality Partnerships.

Organizacje Partnerstwa "Zdrowiej Razem" (ICS):

Inne strony w sekcji O nas: