Zbadanie nowatorskiego podejścia do zmniejszania nierówności zdrowotnych u osób używających narkotyków. Zrozumienie akceptowalności, praktycznych aspektów i barier dla wprowadzenia opartego na aptece środowiskowej sprawdzania stanu zdrowia osób używających narkotyków (prawdopodobnie powyżej 40 roku życia).

RCF będzie wykorzystywane do angażowania społeczeństwa i pacjentów, angażowania komisarzy, grup fokusowych i wywiadów z interesariuszami oraz nawiązywania kontaktów z kolegami klinicznymi.

Finansowanie

BNSSG ICB Research Capability Funding.

Kto prowadzi te badania?

Badaniami kieruje dr Jennifer Scott, Senior Lecturer in Primary Care (Pharmacist) w Centre for Academic Primary Care, Bristol Medical School.

Dalsze informacje:

Więcej informacji lub chęć zaangażowania się w ten projekt można uzyskać pod adresem bnssg.research@nhs.net.