Nasze partnerstwo w zakresie opieki zintegrowanej (ICP)

ICP skupia szeroką gamę partnerów – w tym z lokalnego sektora wolontariatu i grup społecznych – i ustala strategię mającą na celu zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zdrowia, opieki i dobrostanu.

Przewodniczą mu wspólnie trzej przewodniczący Rady ds. Zdrowia i Dobrego Samopoczucia, rotacyjnie.

W tym roku przewodniczącą jest radna Helen Holland, przewodnicząca Rady ds. Zdrowia i Dobrego Samopoczucia w Bristolu. Zastępcą przewodniczącego jest Jeff Farrar.

Wiceprzewodniczącymi są radny John O'Neill, przewodniczący rady ds. zdrowia i dobrego samopoczucia w South Gloucestershire oraz radna Jenna Ho Marris, przewodnicząca rady ds. zdrowia i dobrego samopoczucia w North Somerset.

Członkostwo ICP obejmuje przedstawicieli każdej organizacji Partnerstwa ICS i każdego z sześciu Partnerstw Lokalnych. Członkami stowarzyszenia będą także przedstawiciele społeczności i sektora wolontariatu oraz Healthwatch.

Terminy spotkań i dokumenty

Inne strony w tej sekcji: