NHS BNSSG ICB

Nasze zintegrowane partnerstwo w zakresie opieki (ICP)

ICP skupia szerokie grono partnerów - w tym z lokalnego sektora wolontariatu i grup społecznych - i określa strategię zaspokajania potrzeb ludności w zakresie zdrowia, opieki i dobrego samopoczucia.

Przewodniczą jej wspólnie, na zasadzie rotacji, trzej przewodniczący Rady Zdrowia i Dobrobytu z naszego okręgu. W tym roku przewodniczącym jest radny Mike Bell, przewodniczący rady ds. zdrowia i dobrego samopoczucia w North Somerset. Wiceprzewodniczącym jest Jeff Farrar.

Cllr Helen Holland, przewodnicząca Bristol Health and Wellbeing Board, oraz Cllr Ben Stokes, przewodniczący South Gloucestershire Health and Wellbeing Board, będą w pierwszym roku wspólnymi wiceprzewodniczącymi ICP.

The ICP membership will include representatives from each ICS Partnership organisation and each of the six Locality Partnerships. Członkostwo będzie również obejmować przedstawicieli społeczności i sektora wolontariatu oraz Healthwatch.

Terminy posiedzeń i dokumenty

Inne strony w tym dziale:

Nasi przewodniczący partnerstwa na rzecz zintegrowanej opieki

Zdjęcie profilowe Mike'a Bella
Mike Bell Przewodniczący rady ds. zdrowia i dobrego samopoczucia w North Somerset
Zdjęcie portretowe Jeffa Farrara
Dr Jeff Farrar QPM, OStJ Przewodniczący
Zdjęcie profilowe Helen Holland
Cllr Helen Holland Przewodnicząca Rady Zdrowia i Dobrobytu w Bristolu
Zdjęcie profilowe radnego Bena Stokesa
Cllr Ben Stokes Wspólny wiceprzewodniczący