1. Podręcznik zarządzania NHS Bristol, North Somerset i South Gloucestershire Intergrated Care Board (ICB) Wprowadzenie

Celem niniejszego podręcznika jest zapewnienie łatwego dostępu do kluczowych informacji dotyczących zarządzania, aby wesprzeć zespół wykonawczy, menedżerów wyższego szczebla i cały personel w praktycznym stosowaniu ustaleń dotyczących zarządzania ICB oraz zapewnić pacjentom i społeczeństwu wgląd w nasze ustalenia. Podręcznik ten zawiera szczegółowe informacje na temat zarządzania komitetami, zleceń stałych i polityki finansowej, standardów postępowania w biznesie, a także innych obszarów ładu korporacyjnego.

2. Konstytucja

Zintegrowane systemy opieki to partnerstwa organizacji zajmujących się zdrowiem i opieką, które spotykają się, aby planować i świadczyć wspólne usługi oraz poprawiać zdrowie ludzi mieszkających i pracujących na ich obszarze. Istnieją, aby osiągnąć cztery cele:

 • Poprawa wyników w zakresie zdrowia populacji i opieki zdrowotnej
 • Zwalczanie nierówności pod względem wyników, doświadczenia i dostępu
 • Zwiększ produktywność i stosunek jakości do ceny
 • Pomóż NHS wspierać szerszy rozwój społeczny i gospodarczy

Rady ds. Opieki Zintegrowanej (ICB) zostały utworzone na mocy ustawy o zdrowiu i opiece (2022). Każdy ICB ma obowiązek posiadać konstytucję. Ustawa określa wymagane treści i terminy, jakie należy stosować w konstytucji.

Konstytucja ICB Bristolu, North Somerset i South Gloucestershire

Rozporządzenia stałe, które określają ustalenia i procedury, których należy przestrzegać podczas posiedzeń, znajdują się w konstytucji.

4. Lista dostawców podstawowych usług medycznych uprawnionych do wspólnego nominowania członka-partnera Członek Zarządu ICB ds. usług podstawowej opieki zdrowotnej

Pobierz listę

5. Proces wspólnej nominacji, oceny, selekcji i mianowania członków-partnerów Zarządu ICB

W przypadku NHS Trust i Foundation Trust oraz członków będących partnerami władz lokalnych proces mianowania będzie następujący:

 • a) Wspólna Nominacja:
  • W przypadku pojawienia się wakatu każda kwalifikująca się organizacja opisana w statucie (3.6.1) i wymieniona w Podręczniku zarządzania zostanie zaproszona do złożenia 1 nominacji.
  • Uprawnione organizacje mogą nominować osoby z własnej organizacji lub innej organizacji
  • Wszystkie zakwalifikowane organizacje zostaną poproszone o potwierdzenie, czy wspólnie wyrażają zgodę na nominowanie całej listy nominowanych osób, przy czym brak potwierdzenia w terminie 5 dni robocze uważa się za umowę. Jeżeli wyrażą zgodę, lista zostanie przesunięta do kroku b) poniżej. Jeżeli tego nie zrobią, proces nominacji zostanie powtórzony do czasu uzyskania akceptacji większości dla zgłoszonych nominacji.
 • b) Ocena, wybór i powołanie podlegają zatwierdzeniu przez przewodniczącego zgodnie z c)
  • Pełna lista nominowanych zostanie rozpatrzona przez panel zwołany przez Dyrektora Naczelnego
  • Panel oceni przydatność nominowanych osób pod kątem wymagań stanowiska (publikowanych przed rozpoczęciem procesu nominacji) i potwierdzi, że kandydaci spełniają wymogi określone w konstytucji (3.6.3 i 3.6.4)
  • W przypadku, gdy zgłosi się więcej niż jeden odpowiedni kandydat, panel wybierze najbardziej odpowiedniego kandydata na to stanowisko.
 • c) Zgoda przewodniczącego
  • Przewodniczący podejmie decyzję, czy zatwierdzić mianowanie najbardziej odpowiedniego kandydata określonego w lit. b).

W przypadku Partnerów będących przedstawicielami Podstawowej Opieki Zdrowotnej proces będzie przebiegał następująco:

 • a) Wspólna Nominacja:
  • W przypadku pojawienia się wakatu każda kwalifikująca się organizacja opisana w statucie (3.6.1) i wymieniona w Podręczniku zarządzania zostanie zaproszona do złożenia 1 nominacji.
  • Nominacja danej osoby musi być poparta przez 10 innych kwalifikujących się organizacji.
  • Uprawnione organizacje mogą nominować osoby z własnej organizacji lub innej organizacji
  • Wszystkie kwalifikujące się organizacje zostaną poproszone o potwierdzenie, czy wspólnie wyrażają zgodę na nominowanie całej listy nominowanych osób, przy czym brak potwierdzenia w terminie 5 dni roboczych będzie uznawany za zgodę. Jeżeli wyrażą zgodę, lista zostanie przesunięta do kroku b) poniżej. Jeżeli tego nie zrobią, proces nominacji zostanie powtórzony do czasu uzyskania akceptacji większości dla zgłoszonych nominacji.
 • b) Ocena, wybór i powołanie podlegają zatwierdzeniu przez przewodniczącego zgodnie z c)
  • Pełna lista nominowanych zostanie rozpatrzona przez panel zwołany przez Dyrektora Naczelnego
  • Panel oceni przydatność nominowanych osób pod kątem wymagań stanowiska (publikowanych przed rozpoczęciem procesu nominacji) i potwierdzi, że kandydaci spełniają wymogi określone w konstytucji (3.6.3 i 3.6.4)
  • W przypadku, gdy zgłosi się więcej niż jeden odpowiedni kandydat, panel wybierze najbardziej odpowiedniego kandydata na to stanowisko.
 • c) Zgoda przewodniczącego
  • Przewodniczący podejmie decyzję, czy zatwierdzić mianowanie najbardziej odpowiedniego kandydata określonego w lit. b).

6. Podręcznik zarządzania ICB w Bristolu, North Somerset i South Gloucestershire

6.1 Wprowadzenie do Podręcznika zarządzania

Niniejszy podręcznik to zbiór łączy internetowych prowadzących do dokumentów opisujących podstawowe zasady zarządzania ICB NHS Bristol, North Somerset i South Gloucestershire ICB.

7. Schemat rezerwacji i delegacji (SoRD)

Pobierz SoRD

8. Stałe instrukcje finansowe (SFI)

Przeczytaj dokument

9. Mapa funkcji i decyzji

Zobacz mapę

13. Program publikacji informacji o wolności informacji

Bristol, North Somerset i South Gloucestershire ICB zobowiązała się do spełnienia ustawowych wymogów Ustawy o wolności informacji i w związku z tym przyjęła Program publikacji Biura Komisarzy ds. Informacji (ICO).

Nasz program publikacji informacji dotyczący wolności informacji