NHS BNSSG ICB

Równość, różnorodność i integracja

W Bristol, North Somerset i South Gloucestershire ICB jesteśmy zobowiązani do zlecania (projektowania i kupowania) usług zdrowotnych i opiekuńczych, które szanują i odpowiadają różnorodności naszej lokalnej populacji.
Równie mocno angażujemy się w pozyskiwanie i rozwój zróżnicowanych pracowników, którzy odpowiednio odzwierciedlają społeczności, którym służymy.

Naszym celem jest zapewnienie równości i sprawiedliwości dla wszystkich i nie dyskryminowanie na żadnej podstawie.

Nasze obowiązki prawne są określone w ustawie o równości z 2010 roku. Ściśle współpracujemy z mieszkańcami, pacjentami, usługodawcami, pracownikami i organizacjami wolontariackimi, aby pomóc w zmniejszeniu nierówności i wyeliminować wszelką dyskryminację w ramach naszych usług i środowisk pracy.

Strony w tym dziale: