Równość, różnorodność i integracja

W Bristolu, North Somerset i South Gloucestershire ICB jesteśmy zaangażowani w zlecanie (projektowanie i kupowanie) usług w zakresie opieki zdrowotnej i opieki, które szanują różnorodność naszej lokalnej populacji i odpowiadają na nią.

Jesteśmy równie zaangażowani w przyciąganie i rozwój zróżnicowanej siły roboczej, która właściwie odzwierciedla społeczności, którym służymy.

Naszym celem jest zapewnienie wszystkim równości i sprawiedliwości oraz niedyskryminacja z jakiejkolwiek przyczyny.

Nasze obowiązki prawne są określone w Równość Ustawa 2010. Ściśle współpracujemy z lokalną ludnością, pacjentami, świadczeniodawcami, personelem i organizacjami wolontariackimi, aby pomóc zmniejszyć nierówności i wyeliminować wszelką dyskryminację w ramach naszych usług i środowiska pracy.

Inne strony w sekcji Równość, różnorodność i włączenie: