NHS BNSSG ICB

મારે કઈ એનએચએસ સેવાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ?

અમારા ક્ષેત્રમાં આરોગ્ય સેવાઓ વિશેની માહિતી અને સૌથી ઝડપી રીતે યોગ્ય સંભાળ કેવી રીતે મેળવવી તે વિશે સલાહ આપો.

તમારી નજીકની આરોગ્ય સેવાઓ શોધો

આપણી અસ્વસ્થતાનો અહેસાસ થાય છે અને આરોગ્ય સલાહની જરૂર છે? પુસ્તિકા બહુવિધ ભાષાઓમાં ડાઉનલોડ કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. જ્યારે તમે અસ્વસ્થતા અનુભવો છો અને તમારા માટે કઈ સેવા યોગ્ય છે તે વિશે સલાહની જરૂર હોય ત્યારે તેમાં તમને મદદ કરવા માટે માહિતી છે.