NHS BNSSG ICB

અમારો સંપર્ક કરો

ગ્રાહક સેવાઓ

અમે એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ કે સ્થાનિક ક્ષેત્રમાં સેવાઓ અમારી વસ્તીની અપેક્ષાઓને પૂર્ણ કરે અને વધારે. તેથી તમારો પ્રતિસાદ ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે અને અમે તમને તમારો અનુભવ અમારી સાથે વહેંચવા માટે ભારપૂર્વક પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ, જેથી અમે જે સેવાઓ શરૂ કરીએ છીએ તેને જાળવવામાં, સુધારવામાં અથવા જો જરૂરી હોય તો તેમાં ફેરફાર કરવામાં મદદ કરવા માટે અમે તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ.

જો તમારી પાસે પ્રશંસા, ચિંતા, ફરિયાદ હોય અથવા તમે પ્રાપ્ત કરેલી આરોગ્યસેવાના સંબંધમાં કેટલીક મફત અને ગોપનીય સલાહ ઇચ્છતા હો, તો કૃપા કરીને ગ્રાહક સેવા ટીમનો સંપર્ક કરો જે તમને મદદ કરવામાં ખુશ થશે.

અમારું ઑનલાઇન સંપર્ક ફોર્મ પૂર્ણ કરીને અથવા નીચેની સંપર્ક વિગતોનો ઉપયોગ કરીને ટીમનો સંપર્ક કરી શકાય છે:

ટેલી: 0117 900 2655 અથવા 0800 073 0907 (ફ્રીફોન)

ઈ-મેઈલ: bnssg.customerservice@nhs.net

આના પર લખો:
ગ્રાહક સેવા ટીમ
એનએચએસ બ્રિસ્ટોલ, નોર્થ સમરસેટ અને સાઉથ ગ્લોસ્ટરશાયર આઇસીબી
360 બ્રિસ્ટોલ - ત્રણ છ શૂન્ય
માર્લબોરો સ્ટ્રીટ
બ્રિસ્ટોલ
BS1 3NX

ફરિયાદ કરવી

પ્રાથમિક સંભાળ સેવાઓ વિશેની ફરિયાદો સહિત ફરિયાદ કેવી રીતે કરવી તે અંગે સુલભ સલાહ અને માર્ગદર્શન માટે કૃપા કરીને અમારું ફરિયાદનું પાનું બનાવો.

મીડિયા પૂછપરછ

અમારી મીડિયા ટીમનો સંપર્ક કરવા માંગતા પત્રકારોએ ૦૩૦૦ ૧૨૩ ૪૪૭૬ પર કોલ કરવો જોઈએ અથવા bnssg.communications@nhs.net ઇમેઇલ કરવો જોઈએ. ઓફિસના સામાન્ય કલાકોમાંથી વધુ તાત્કાલિક પ્રતિભાવ માટે, કૃપા કરીને 0300 123 4476 પર કોલ કરો.

કૃપા કરીને નોંધ લેશો કે આ નંબર ફક્ત મીડિયાના પ્રશ્નો માટે છે.

માહિતીની સ્વતંત્રતાની વિનંતીઓ

ફ્રીડમ ઓફ ઈન્ફર્મેશન (એફઓઆઈ) એક્ટ એનએચએસ બ્રિસ્ટોલ, નોર્થ સમરસેટ અને સાઉથ ગ્લુસેસ્ટરશાયર ઈન્ટીગ્રેટેડ કેર બોર્ડ જેવા જાહેર સત્તાવાળાઓ દ્વારા રાખવામાં આવેલી તમામ પ્રકારની રેકોર્ડ કરેલી માહિતી સુધી પહોંચ મેળવવા માટે કોઈને પણ વિનંતી કરવાનો અધિકાર આપે છે.

આ કાયદાનો હેતુ વધુ ખુલ્લાપણાને પ્રોત્સાહન આપવાનો અને જાહેર સત્તાવાળાઓ તેમના કાર્યકારી નિર્ણયો કેવી રીતે લે છે અને જાહેર નાણાંનો કેવી રીતે ઉપયોગ થાય છે તે વિશે લોકોને માહિતગાર કરવામાં મદદ કરવાનો છે.

માહિતી માટેની તમામ વિનંતીઓ લેખિતમાં કરવી જોઈએ, જેમાં સ્પષ્ટપણે તમારું નામ અને સરનામું અને તમે કઈ માહિતી ઇચ્છો છો તે જણાવવું જોઈએ. અમારું ઑનલાઇન સંપર્ક ફોર્મ ભરો અથવા ઉપરોક્ત સરનામાં પર એફઓઆઈ મેનેજરને તમારી વિનંતી મોકલો. અથવા તમે bnssg.foi@nhs.net ઇમેઇલ કરી શકો છો

અમે કામકાજના ત્રણ દિવસની અંદર તમારી વિનંતીનો સ્વીકાર કરીશું અને તમે કામકાજના 20 દિવસની અંદર પ્રતિસાદ પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા રાખી શકો છો.

વિષય વપરાશ વિનંતીઓ

ડેટા પ્રોટેક્શન એક્ટ તમને એનએચએસ બ્રિસ્ટોલ, નોર્થ સમરસેટ અને સાઉથ ગ્લોસ્ટરશાયર ઇન્ટિગ્રેટેડ કેર બોર્ડ તમારા વિશે જે માહિતી ધરાવે છે અને તેનું કારણ શું છે તેની નકલ મેળવવાનો અધિકાર આપે છે.

અમે તમારા વિશે જે માહિતી ધરાવીએ છીએ તેની એક નકલ જો તમે મેળવવા માગતા હો તો તમારી વિનંતી ઉપરોક્ત સરનામાં અથવા ઇમેઇલ પર પોસ્ટ કરીને લેખિતમાં કરવી જોઈએ: bnssg.foi@nhs.net

તમારી વિનંતી કરતી વખતે, કૃપા કરીને નીચેની વિગતોને સમાવો:

  • તમારું નામ, સરનામું અને પોસ્ટકોડ
  • કોઈપણ સંબંધિત કેસ સંદર્ભ નંબરો
  • કોઈ પણ સંબંધિત તારીખો સહિત તમે જે પ્રકારની માહિતી અથવા દસ્તાવેજો જોવા માગો છો તે અને અમે જે રીતે માહિતી તમને મોકલવા માગો છો તે માટે તમારી પાસેની કોઈ પણ પસંદગીઓ (ઉદાહરણ તરીકે, હાર્ડ કોપી, મોટી પ્રિન્ટ અથવા ઇમેઇલ દ્વારા)
  • આઇડીનું એક સ્વરૂપઃ પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અથવા જન્મનું પ્રમાણપત્ર (જો તમે અન્ય કોઇ વ્યક્તિ વતી રેકર્ડની વિનંતી કરી રહ્યાં હોવ તો અલગ આઇડીની જરૂર પડશે અને અમે તમારી સાથે આ બાબતની પુષ્ટિ કરીશું).

અમારો સંપર્ક કરો

અમારો સંપર્ક કરો

વિભાગ

વિભાગ

વિભાગ

વિભાગ

માહિતી અને વિષયની ઍક્સેસ વિનંતીઓની સ્વતંત્રતા માટે જરૂરી છે.
માહિતી અને વિષયની ઍક્સેસ વિનંતીઓની સ્વતંત્રતા માટે જરૂરી છે.
જીપી પ્રણાલિઓ સાથે સંબંધિત ફરિયાદો માટે જરૂરી

વિભાગ

મહત્તમ ફાઈલ માપ: 268.44MB