NHS BNSSG ICB

ગવર્નન્સ હેન્ડબુક

સમાવિષ્ટોનું કોષ્ટક

1. એનએચએસ બ્રિસ્ટોલ, નોર્થ સમરસેટ અને સાઉથ ગ્લોસ્ટરશાયર ઇન્ટરગ્રેટેડ કેર બોર્ડ (આઇસીબી) ગવર્નન્સ હેન્ડબુક પરિચય

આ હેન્ડબુક એક્ઝિક્યુટિવ ટીમ, સિનિયર મેનેજર્સ અને તમામ સ્ટાફને આઇસીબી (ICB) ગવર્નન્સ વ્યવસ્થાને વ્યવહારમાં લાગુ કરવા અને દર્દીઓ અને લોકોને અમારી વ્યવસ્થા અંગે સમજ આપવા માટે ચાવીરૂપ ગવર્નન્સ માહિતી સરળતાથી એક્સેસ આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. આ પુસ્તિકામાં સમિતિના વહીવટ, સ્થાયી આદેશો અને નાણાકીય નીતિઓ, વ્યવસાયિક આચરણના ધોરણો તેમજ કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના અન્ય ક્ષેત્રોની વિગતો આપવામાં આવશે.

2. બંધારણ

ઇન્ટીગ્રેટેડ કેર સિસ્ટમ્સ એ આરોગ્ય અને સંભાળ સંસ્થાઓની ભાગીદારી છે, જે સંયુક્ત સેવાઓનું આયોજન કરવા અને તેને પૂરી પાડવા તથા તેમના વિસ્તારમાં રહેતા અને કામ કરતા લોકોના આરોગ્યને સુધારવા માટે એકસાથે આવે છે. તેઓ ચાર ધ્યેયો હાંસલ કરવા માટે અસ્તિત્વ ધરાવે છે:

 • વસતિના આરોગ્ય અને આરોગ્ય સંભાળમાં પરિણામોમાં સુધારો કરવો
 • પરિણામો, અનુભવ અને સુલભતામાં અસમાનતાઓને દૂર કરો
 • નાણાંની ઉત્પાદકતા અને મૂલ્યમાં વધારો કરવો
 • એનએચએસને વ્યાપક સામાજિક અને આર્થિક વિકાસને ટેકો આપવા માટે મદદ કરો

હેલ્થ એન્ડ કેર એક્ટ (2022) દ્વારા ઇન્ટિગ્રેટેડ કેર બોર્ડ્સ (આઇસીબી) બનાવવામાં આવ્યા હતા. દરેક આઈસીબીનું બંધારણ હોવું જરૂરી છે. આ કાયદો બંધારણમાં ઉપયોગમાં લેવાતી જરૂરી સામગ્રી અને શરતો નક્કી કરે છે.

બ્રિસ્ટોલ, નોર્થ સમરસેટ અને સાઉથ ગ્લોસ્ટરશાયર આઇસીબી કોન્સ્ટિટ્યુશન

સ્થાયી આદેશો, જે બેઠકો માટે અનુસરવાની વ્યવસ્થા અને પ્રક્રિયાઓ નક્કી કરે છે, તેનો બંધારણમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

4. ભાગીદાર સભ્ય આઇસીબી બોર્ડ પ્રાઇમરી કેર મેડિકલ સર્વિસીસ મેમ્બરને સંયુક્તપણે નોમિનેટ કરવા માટે લાયક પ્રાથમિક તબીબી સેવા પ્રદાતાઓની યાદી

ડાઉનલોડ યાદી

5. આઈસીબી બોર્ડના ભાગીદાર સભ્યોની સંયુક્ત નામાંકન, આકારણી, પસંદગી અને નિમણૂંક માટેની પ્રક્રિયા

એનએચએસ ટ્રસ્ટ એન્ડ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ અને લોકલ ઓથોરિટી પાર્ટનર મેમ્બર્સ માટે નિયુક્તિ પ્રક્રિયા નીચે મુજબ રહેશેઃ

 • એ) સંયુક્ત નોમિનેશન:
  • જ્યારે કોઈ ખાલી જગ્યા ઊભી થાય છે, ત્યારે બંધારણમાં વર્ણવેલી (3.6.1) અને ગવર્નન્સ હેન્ડબુકમાં સૂચિબદ્ધ દરેક પાત્ર સંસ્થાને 1 નામાંકન કરવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવશે.
  • લાયક સંગઠનો તેમની પોતાની સંસ્થા અથવા અન્ય સંસ્થામાંથી વ્યક્તિઓની નિયુક્તિ કરી શકે છે
  • તમામ લાયક સંસ્થાઓને એ બાબતની પુષ્ટિ કરવા વિનંતી કરવામાં આવશે કે તેઓ સંયુક્ત રીતે નામાંકિત વ્યક્તિઓની સંપૂર્ણ યાદીને નોમિનેટ કરવા સંમત થાય છે કે કેમ, જેમાં 5 કાર્યકારી દિવસની અંદર પુષ્ટિ કરવામાં નિષ્ફળતાને સમજૂતીની રચના માનવામાં આવે છે. જો તેઓ સંમત થાય છે, તો સૂચિ નીચે સ્ટેપ બી) પર આગળ મૂકવામાં આવશે. જો તેઓ તેમ નહીં કરે, તો જ્યાં સુધી આગળ મૂકવામાં આવેલા નામાંકનો પર બહુમતીની સ્વીકૃતિ ન પહોંચે ત્યાં સુધી નામાંકન પ્રક્રિયા ફરીથી ચલાવવામાં આવશે.
 • બી) આકારણી, પસંદગી અને નિમણૂક, જે સી હેઠળ અધ્યક્ષની મંજૂરીને આધિન છે)
  • ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી પેનલ દ્વારા નામાંકિત લોકોની સંપૂર્ણ સૂચિ પર વિચાર કરવામાં આવશે
  • પેનલ ભૂમિકાની જરૂરિયાતો (નોમિનેશન પ્રક્રિયા શરૂ થાય તે પહેલાં પ્રકાશિત) સામે નોમિનીની યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરશે અને પુષ્ટિ કરશે કે નોમિની બંધારણમાં નિર્ધારિત આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરે છે (3.6.3 અને 3.6.4)
  • જો એક કરતા વધુ યોગ્ય નોમિની હોય, તો પેનલ એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સૌથી યોગ્યની પસંદગી કરશે.
 • સી) ખુરશીની મંજૂરી
  • અધ્યક્ષ નક્કી કરશે કે બી) હેઠળ ઓળખાયેલા સૌથી યોગ્ય નોમિનીની નિમણૂકને મંજૂરી આપવી કે નહીં).

પ્રાથમિક સંભાળના પ્રતિનિધિ ભાગીદાર સભ્યો માટે આ પ્રક્રિયા નીચે મુજબ રહેશેઃ

 • એ) સંયુક્ત નોમિનેશન:
  • જ્યારે કોઈ ખાલી જગ્યા ઊભી થાય છે, ત્યારે બંધારણમાં વર્ણવેલી (3.6.1) અને ગવર્નન્સ હેન્ડબુકમાં સૂચિબદ્ધ દરેક પાત્ર સંસ્થાને 1 નામાંકન કરવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવશે.
  • કોઈ પણ વ્યક્તિના નામાંકનને ૧૦ અન્ય પાત્ર સંસ્થાઓ દ્વારા સમર્થન આપવું આવશ્યક છે.
  • લાયક સંગઠનો તેમની પોતાની સંસ્થા અથવા અન્ય સંસ્થામાંથી વ્યક્તિઓની નિયુક્તિ કરી શકે છે
  • તમામ લાયક સંસ્થાઓને એ બાબતની પુષ્ટિ કરવા વિનંતી કરવામાં આવશે કે તેઓ સંયુક્ત રીતે નામાંકિત વ્યક્તિઓની સંપૂર્ણ યાદીને નોમિનેટ કરવા સંમત થાય છે કે કેમ, જેમાં 5 કાર્યકારી દિવસની અંદર પુષ્ટિ કરવામાં નિષ્ફળતાને સમજૂતીની રચના માનવામાં આવે છે. જો તેઓ સંમત થાય છે, તો સૂચિ નીચે સ્ટેપ બી) પર આગળ મૂકવામાં આવશે. જો તેઓ તેમ નહીં કરે, તો જ્યાં સુધી આગળ મૂકવામાં આવેલા નામાંકનો પર બહુમતીની સ્વીકૃતિ ન પહોંચે ત્યાં સુધી નામાંકન પ્રક્રિયા ફરીથી ચલાવવામાં આવશે.
 • બી) આકારણી, પસંદગી અને નિમણૂક, જે સી હેઠળ અધ્યક્ષની મંજૂરીને આધિન છે)
  • ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી પેનલ દ્વારા નામાંકિત લોકોની સંપૂર્ણ સૂચિ પર વિચાર કરવામાં આવશે
  • પેનલ ભૂમિકાની જરૂરિયાતો (નોમિનેશન પ્રક્રિયા શરૂ થાય તે પહેલાં પ્રકાશિત) સામે નોમિનીની યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરશે અને પુષ્ટિ કરશે કે નોમિની બંધારણમાં નિર્ધારિત આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરે છે (3.6.3 અને 3.6.4)
  • જો એક કરતા વધુ યોગ્ય નોમિની હોય, તો પેનલ એપોઇન્ટમેન્ટ માટે સૌથી યોગ્યની પસંદગી કરશે.
 • સી) ખુરશીની મંજૂરી
  • અધ્યક્ષ નક્કી કરશે કે બી) હેઠળ ઓળખાયેલા સૌથી યોગ્ય નોમિનીની નિમણૂકને મંજૂરી આપવી કે નહીં).

6. બ્રિસ્ટોલ, નોર્થ સમરસેટ અને સાઉથ ગ્લોસ્ટરશાયર આઇસીબી ગવર્નન્સ હેન્ડબુક

6.1 ગવર્નન્સ હેન્ડબુકનો પરિચય

આ હેન્ડબુક વેબલિંકની એક શ્રેણી છે જે તમને એનએચએસ બ્રિસ્ટોલ, નોર્થ સમરસેટ અને સાઉથ ગ્લોસ્ટરશાયર આઇસીબીની મુખ્ય શાસન વ્યવસ્થાનું વર્ણન કરતા દસ્તાવેજો પર લઈ જશે.

7. અનામત અને પ્રતિનિધિમંડળની યોજના (એસઓઆરડી)

SORD ડાઉનલોડ કરો

8. સ્થાયી નાણાકીય સૂચનાઓ (એસએફઆઈ)

દસ્તાવેજ વાંચો

9. ફંક્શન્સ અને નિર્ણયોનો નકશો

નકશો જુઓ

10. સમિતિની સંદર્ભની શરતો

1 જુલાઈ 2022 સુધી, ઓડિટ કમિટી અને મહેનતાણું સમિતિની સંદર્ભની શરતો પર આઈસીબી બોર્ડ દ્વારા તેની ઉદ્ઘાટન બેઠકમાં સંમતિ આપવામાં આવી છે. બાકીની સંદર્ભની શરતો પર આઇસીબી બોર્ડ સૈદ્ધાંતિક રીતે સંમત થયા છે અને તે સમિતિની દરેક પ્રથમ બેઠકમાં અંતિમ સમજૂતી માટે છે.